بانک نخبگان و دانش آموختگان عالی شهرستان شوش دانیال (ع) http://noshoush.mihanblog.com 2020-08-12T19:10:01+01:00 text/html 2014-01-23T12:58:51+01:00 noshoush.mihanblog.com دکتر علی قطفان انتصاب http://noshoush.mihanblog.com/post/152 <div><span lang="FA" style="line-height: 12.64px; font-family: IranNastaliq;" dir="RTL"><font color="#000066" size="6"><br></font></span></div> <span lang="FA" style="line-height: 12.64px; font-family: IranNastaliq;" dir="RTL"><font color="#000066" size="6"><div><span lang="FA" style="line-height: 12.64px; font-family: IranNastaliq;" dir="RTL"><font color="#000066" size="6"><br></font></span></div><div><span lang="FA" style="line-height: 12.64px; font-family: IranNastaliq;" dir="RTL"><font color="#000066" size="6"><br></font></span></div>انتصاب جناب اقای دکتر خدادادی دبیر کانون نخبگان</font></span><div><span lang="FA" style="line-height: 12.64px; font-family: IranNastaliq;" dir="RTL"><font color="#000066" size="6"><br></font></span></div><div><span lang="FA" style="line-height: 12.64px; font-family: IranNastaliq;" dir="RTL"><font color="#000066" size="6"><br></font></span></div><div><span lang="FA" style="line-height: 12.64px; font-family: IranNastaliq;" dir="RTL"><font color="#000066" size="6"><br></font></span></div><div><span lang="FA" style="line-height: 12.64px; font-family: IranNastaliq;" dir="RTL"><font color="#000066" size="6"><br></font></span></div><div><span lang="FA" style="line-height: 12.64px; font-family: IranNastaliq;" dir="RTL"><font color="#000066" size="6">&nbsp;و دانش اموختگان عالی</font></span><span style="color: rgb(0, 0, 102); line-height: 36.79px; font-family: IranNastaliq; font-size: xx-large; direction: rtl;">&nbsp;شوش دانیال علیه&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 102); line-height: 36.79px; font-family: IranNastaliq; font-size: xx-large;">السلام را به&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 102); line-height: 36.79px; font-family: IranNastaliq; font-size: xx-large;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 102); line-height: 36.79px; font-family: IranNastaliq; font-size: xx-large;">سمت سرپرست سازمان هلال احمرخوزستان</span></div><div><div><span style="line-height: 36.79px; font-family: IranNastaliq; font-size: xx-large;"><font color="#000066"><br></font></span></div><div><font color="#000066"><span style="line-height: 36.79px; font-family: IranNastaliq; font-size: xx-large;">تبریک و تهنیت عرض نموده&nbsp;</span><span style="line-height: 36.79px; font-family: IranNastaliq; font-size: xx-large;">آرزوی توفیق و&nbsp;</span></font></div><div><font color="#000066"><span style="line-height: 36.79px; font-family: IranNastaliq; font-size: xx-large;"><br></span></font></div><div><font color="#000066"><span style="line-height: 36.79px; font-family: IranNastaliq; font-size: xx-large;">سر افرازی برای ایشان داریم.</span></font></div><div><div><span lang="FA" style="line-height: 12.64px; font-family: IranNastaliq;" dir="RTL"><font color="#000066" size="6"><br></font></span></div><div><span lang="FA" style="line-height: 12.64px; font-family: IranNastaliq;" dir="RTL"><font color="#000066" size="6"><br></font></span></div><div><span lang="FA" style="line-height: 12.64px; font-family: IranNastaliq;" dir="RTL"><font color="#000066" size="6"><br></font></span></div><div><span lang="FA" style="line-height: 12.64px; font-family: IranNastaliq;" dir="RTL"><font color="#000066" size="6"><br></font></span></div><div><span lang="FA" style="line-height: 12.64px; font-family: IranNastaliq;" dir="RTL"><font color="#000066" size="6"><br></font></span></div><div><span lang="FA" style="line-height: 12.64px; font-family: IranNastaliq;" dir="RTL"><font color="#000066" size="6">امیدواریم منشا خیر و برکت و ترقی شهرستان عزیزمان باشند.</font></span></div></div></div> text/html 2014-01-10T10:56:15+01:00 noshoush.mihanblog.com دکتر علی قطفان انتصاب http://noshoush.mihanblog.com/post/151 <div><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq;" dir="RTL"><font size="6"><br></font></span></div><div><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq;" dir="RTL"><font size="6">&nbsp;&nbsp;</font></span><span style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq; font-size: xx-large;">&nbsp; &nbsp;</span></div><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq;" dir="RTL"><font color="#000066" size="6">انتصاب جناب اقای دکتر خدادادی دبیر کانون نخبگان</font></span><div><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq;" dir="RTL"><font color="#000066" size="6"><br></font></span></div><div><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq;" dir="RTL"><font color="#000066" size="6"><br></font></span></div><div><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq;" dir="RTL"><font color="#000066" size="6"><br></font></span></div><div><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq;" dir="RTL"><font color="#000066" size="6"><br></font></span></div><div><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq;" dir="RTL"><font color="#000066" size="6">&nbsp;و دانش اموختگان عالی</font></span><span style="color: rgb(0, 0, 102); line-height: 115%; font-family: IranNastaliq; font-size: xx-large; direction: rtl;">&nbsp;شوش دانیال علیه&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 102); line-height: 115%; font-family: IranNastaliq; font-size: xx-large;">السلام را به&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 102); line-height: 115%; font-family: IranNastaliq; font-size: xx-large;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 102); line-height: 115%; font-family: IranNastaliq; font-size: xx-large;">سمت قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ,</span></div><div><div><span style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq; font-size: xx-large;"><font color="#000066"><br></font></span></div><div><font color="#000066"><span style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq; font-size: xx-large;">تبریک و تهنیت عرض نموده&nbsp;</span><span style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq; font-size: xx-large;">آرزوی توفیق و&nbsp;</span></font></div><div><font color="#000066"><span style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq; font-size: xx-large;"><br></span></font></div><div><font color="#000066"><span style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq; font-size: xx-large;">سر افرازی برای ایشان داریم.</span></font></div><div><div><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq;" dir="RTL"><font color="#000066" size="6"><br></font></span></div><div><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq;" dir="RTL"><font color="#000066" size="6"><br></font></span></div><div><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq;" dir="RTL"><font color="#000066" size="6"><br></font></span></div><div><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq;" dir="RTL"><font color="#000066" size="6"><br></font></span></div><div><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq;" dir="RTL"><font color="#000066" size="6"><br></font></span></div><div><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq;" dir="RTL"><font color="#000066" size="6">امیدواریم منشا خیر و برکت و ترقی شهرستان عزیزمان باشند.</font></span></div></div> </div> text/html 2013-08-30T15:00:31+01:00 noshoush.mihanblog.com سوا دانش آموختگان شوشی http://noshoush.mihanblog.com/post/150 <p align="right"> <font color="#330033" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">از تمامی دانش آموختگان شوش تقاضا داریم با ارسال نقاط نظر خود </font><font color="#330033" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">در قالب فرم زیرین (فرم کارگروه کشاورزی) و طرح نقاط قوت، ضعف، فرصتها، پیشنهادات و نیز ایده های عملی قابل اجرا در شهر ، در حوزه های مختلف ما را در جهت پیگیری اهداف کانون یاری فرمایند.</font></p><p align="right"><font color="#330033" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">دبیرخانه</font></p> text/html 2013-08-30T09:52:53+01:00 noshoush.mihanblog.com سوا مهندس سرخه http://noshoush.mihanblog.com/post/149 <font color="#660000" size="2"> با عرض ادب و سلام خدمت همه دوستان&nbsp; </font><p></p><p><font color="#660000" size="2">مدتی بود که خدمت نرسیدم و مطلبی را ارسال نکردم ؛ علت عمده آن عدم دریافت بازخورد از طرف دوستان بوده که روحیه مطلب نوشتن و درج مطالب را از هر شخصی میگیرد&nbsp;</font></p><p><font color="#660000" size="2">از دوستانی که تمایل دارند در این وبلاگ مطلب درج نمایند دعوت میگردد که اطلاع دهند تا بعنوان نویسنده &nbsp;به وبلاگ معرفی شوند و مطالبشان را&nbsp; در اختیارشان &nbsp;سایر دوستان قرارگیرد.</font></p><p><font color="#660000" size="2">در &nbsp;روز عید فطر جلسه تعدادی از دوستان بنیاد و هیات مدیره &nbsp;با همراهی فرهیختگان شوشی و نماینده شوش تشکیل گردید &nbsp;.</font></p><p><font color="#660000" size="2">مطالب متعددی مورد بحث و انتقاد&nbsp; قرار گرفت از جمله عدم استفاده نماینده شوش از کار گروه کشاورزی بنیاد در جلسات مشاوره ای کشاورزی بوده و همچنین مقرر شد که :</font></p><p><font color="#660000" size="2">1- توانمندی های فعلی شهرستان شوش دانیال در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی شرح &nbsp;داده شود .( حداقل 5 مورد ذکر شود. )<br><br>2- مشكلات، نارسائی ها، كمبودها و ... موجود در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان شوش دانیال بیان شوند. ( حداقل 5 مورد ذکر شود. )<br><br>3- امكانات، زمینه ها، ظرفیت ها و... بالقوه و باالفعل شهرستان در این حوزه كدامند؟( حداقل5مورد ذکر شود. )<br><br>4- وضعیت ایده آل شهرستان شوش دانیال ع در حوزه مربوطه را چگونه تصویر می كنید؟<br><br>5- راهكارها، پیشنهادات، طرح ها و ... رسیدن به وضعیت ایده آل از نظر شما كدامند؟( حداقل 5مورد ذکر شود. )</font></p><p><font color="#660000" size="2">از همه مردم فهیم شوش در خواست کمک و یاری را داریم&nbsp;</font></p><p><font color="#660000" size="2">با تشکر&nbsp;</font></p><p><font color="#660000" size="2">کارگروه کشاورزی بنیاد نخبگان شوش&nbsp;</font></p> text/html 2013-08-30T09:49:09+01:00 noshoush.mihanblog.com سوا کارگروه کشاورزی http://noshoush.mihanblog.com/post/148 <p> <img align="baseline" alt="" src="http://upload7.ir/images/74896098599759947937.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><img align="baseline" alt="" src="http://upload7.ir/images/16641232761153277756.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p> text/html 2013-08-14T13:02:49+01:00 noshoush.mihanblog.com سوا مهندس رحیم جلیزی http://noshoush.mihanblog.com/post/147 <font color="#003300" size="4">انتصاب شایسته برادر عزیز و ارجمندمان جناب آقای <em><strong><font color="#660000">مهندس&nbsp;رحیم جلیزی</font></strong></em>&nbsp;را به سمت&nbsp;ریاست بنیاد مسکن شهرستان شوش دانیال ع &nbsp;تبریك عرض نموده و از خدای بزرگ سلامتی و توفیق روزافزون ایشان را مسئلت می نماییم./</font> text/html 2013-08-03T19:42:42+01:00 noshoush.mihanblog.com دکتر علی قطفان پایتخت هخامنشیان به آتش کشیده شد http://noshoush.mihanblog.com/post/146 <span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify;">خبرگزاری میراث‌فرهنگی گزارش داد: شوش به‌عنوان یکی از مهمترین محوطه‌های باستانی ایران و جهان، درحالی طی هفته‌های اخیر چندین بار گرفتار شعله‌های آتش شد که فعالان میراث‌فرهنگی به‌شدت از آتش‌سوزی‌های اخیر اظهار نگرانی کردند. عدم جمع‌آوری زباله‌ها، خس و خاشاک و گیاهان خودرو هرس نشده علت آتش‌سوزی‌های اخیر عنوان می‌شود.</span> text/html 2013-07-28T10:22:15+01:00 noshoush.mihanblog.com دکتر علی قطفان بجز از علی که گوید به پسر که قاتل من ... چو اسیر توست اکنون, به اسیر کن مدارا http://noshoush.mihanblog.com/post/145 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px; font-family: 'B Niki Border';">حضرت زهرا (س</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px; font-family: 'B Niki Border';">)</span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px; font-family: 'B Niki Border';">سعادتمند حقیقی كسی است كه علی را در زمان حیات و پس از مرگش دوست بدارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://newsbakhtegan.ir/wp-content/uploads/2012/08/%D9%86%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%AA1.jpg" alt=""></p> text/html 2013-07-25T17:51:13+01:00 noshoush.mihanblog.com سوا انتصاب http://noshoush.mihanblog.com/post/144 <FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>انتصاب شایسته برادر عزیز و ارجمندمان جناب آقای <EM><STRONG>مهندس رامین حكیمی</STRONG></EM> را به سمت معاونت صندوق مهر امام رضا (ع) استان خوزستان تبریك عرض نموده و از خدای بزرگ سلامتی و توفیق روزافزون ایشان را مسئلت می نماییم./</FONT> text/html 2013-07-18T07:32:09+01:00 noshoush.mihanblog.com دکتر علی قطفان وزارت نیرو به جای دریافت آب بها از خوزستانیها باید غرامت بدهد http://noshoush.mihanblog.com/post/143 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:63.0pt;text-align:justify; line-height:150%;tab-stops:right 400.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Homa&quot;">سازمان متولی تامین آب مردم عقیده دارند آب خوزستان مشکل ندارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Homa&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Homa&quot;">در حالی که مردم اغلب شهرهای خوزستان از آب لوله کشی نه تنها برای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Homa&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Homa&quot;">نوشیدن که برای پخت غذا نیز استفاده نمی‌کنند. همچنین در مدت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Homa&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Homa&quot;">اخیر بیماری‌های پوستی ناشی از آب بی‌کیفیت در خوزستان بیشتر شده</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Homa&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Homa&quot;">و برخی از مردم حتی برای استحمام نیز از آبی که به صورت بشکه‌ای خریداری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Homa&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Homa&quot;">می‌شود استفاده می‌کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;B Homa&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-left: 63pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;B Homa&quot;"><img src="http://www.khouznews.ir/files/fa/news/1392/4/26/11428_437.jpg"></span></p> text/html 2013-06-20T19:21:55+01:00 noshoush.mihanblog.com سوا مهندس غلامرضا اسلامی پناه http://noshoush.mihanblog.com/post/142 <p align="center"><font color="#000066" size="4">بدینوسیله انتخاب شایسته جناب آقای <font color="#330000">مهندس غلامرضا اسلامی پناه</font> دبیر محترم کارگروه اقتصاد کانون نخبگان شوش را به سمت&nbsp;مدیرکل پشتیبانی محصولات کشاورزی واموردام استان خراسان رضوی تبریک گفته و برای ایشان و دیگر دوستان آرزوی توفیقات روز افزون را داریم.</font></p><p align="center"><font color="#000066" size="4">کانون نخبگان شوش دانیال (ع)</font></p> text/html 2013-06-11T09:24:59+01:00 noshoush.mihanblog.com دکتر علی قطفان اعتراض گسترده نخبگان به موضع قالیباف درباره انتقال آب کارون و دز http://noshoush.mihanblog.com/post/141 <p dir="RTL" style="margin-left: 120.5pt; text-align: justify; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: '2 Homa';">تأکید غیرعلمی محمدباقر قالیباف مبنی&nbsp;</span></p><p dir="RTL" style="margin-left: 120.5pt; text-align: justify; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: '2 Homa';">بر </span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: '2 Homa';">ضرورت انتقال&nbsp;</span><span style="font-family: '2 Homa'; font-size: 14pt; line-height: 115%;">هر چه بیشتر آب&nbsp;</span></p><p dir="RTL" style="margin-left: 120.5pt; text-align: justify; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="font-family: '2 Homa'; font-size: 14pt; line-height: 115%;">سرشاخه های</span><span style="font-family: '2 Homa'; font-size: 14pt; line-height: 115%;">&nbsp;رودخانه کارون، خرسان و دز</span></p><p dir="RTL" style="margin-left: 120.5pt; text-align: justify; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="font-family: '2 Homa'; font-size: 14pt; line-height: 115%;">&nbsp;</span><span style="font-family: '2 Homa'; font-size: 14pt; line-height: 115%;">به وسیله حفر</span><span style="font-family: '2 Homa'; font-size: 14pt; line-height: 115%;">&nbsp;تونلهای&nbsp;</span><span style="font-family: '2 Homa'; font-size: 14pt; line-height: 115%;">بیشتر در زاگرس</span></p><p dir="RTL" style="margin-left: 120.5pt; text-align: justify; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="font-family: '2 Homa'; font-size: 14pt; line-height: 115%;">&nbsp;میانی، واکنش</span><span style="font-family: '2 Homa'; font-size: 14pt; line-height: 115%;">دانشگاهیان را</span><span style="font-family: '2 Homa'; font-size: 14pt; line-height: 115%;">&nbsp;در استانهای</span></p><p dir="RTL" style="margin-left: 120.5pt; text-align: justify; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="font-family: '2 Homa'; font-size: 14pt; line-height: 115%;">&nbsp;خوزستان،&nbsp;</span><span style="font-family: '2 Homa'; font-size: 14pt; line-height: 115%;">چهارمحال و بختیاری</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: '2 Homa';">و لرستان&nbsp;</span></p><p dir="RTL" style="margin-left: 120.5pt; text-align: justify; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: '2 Homa';">در پی&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: '2 Homa';">داشته است</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14pt; line-height: 115%;">.</span></p><p dir="RTL" style="margin-left: 120.5pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://www.khoozna.com/view-26023-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%20%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A2%D8%A8%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B2.html" target="_blank" title="">ادامه مطلب</a></p> text/html 2013-06-02T19:42:07+01:00 noshoush.mihanblog.com دکتر علی قطفان چشم نمایندگان مردم خوزستان در مجلس روشن! http://noshoush.mihanblog.com/post/140 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt 21.3pt; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(216, 216, 216);"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14pt; line-height: 21px; font-family: '2 Homa';">با حذف اعتبار گردوغبار و ریزگرد از محل مازاد درآمد نفتی،</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt 21.3pt; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(216, 216, 216);"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14pt; line-height: 21px; font-family: '2 Homa';">&nbsp;اعتباری برای مهار این&nbsp;</span><span style="font-family: '2 Homa'; font-size: 14pt; line-height: 21px;">پدیده‌های مخرب وجود ندارد و از&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt 21.3pt; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(216, 216, 216);"><span style="font-family: '2 Homa'; font-size: 14pt; line-height: 21px;">مجلس انتظار می‌رود با جبران این نقیصه زمینه را&nbsp;</span><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14pt; line-height: 21px; font-family: '2 Homa';">برای</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt 21.3pt; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(216, 216, 216);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: '2 Homa'; font-size: 14pt; line-height: 21px;">&nbsp;کاهش بحران‌های زیست محیطی فراهم آورند /&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt 21.3pt; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(216, 216, 216);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: '2 Homa'; font-size: 14pt; line-height: 21px;">کاهش چشمگیر اعتبارات&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: '2 Homa'; font-size: 14pt; line-height: 21px;">زیست&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: '2 Homa'; font-size: 14pt; line-height: 21px;">محیطی سازمان و سایر</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt 21.3pt; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(216, 216, 216);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: '2 Homa'; font-size: 14pt; line-height: 21px;">&nbsp;دستگاههای دخیل، و حذف اعتبار مهار ریزگردها در</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: '2 Homa'; font-size: 14pt; line-height: 21px;">سال</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt 21.3pt; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(216, 216, 216);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: '2 Homa'; font-size: 14pt; line-height: 21px;">&nbsp;1392</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: '2 Homa'; font-size: 14pt; line-height: 21px;">&nbsp;سبب می‌شود که عملا امکان مدیریت این</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt 21.3pt; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(216, 216, 216);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: '2 Homa'; font-size: 14pt; line-height: 21px;">&nbsp;پدیده در سال 1392 ممکن نگردد .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt 21.3pt; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(216, 216, 216);"><a href="http://www.khouznews.ir/fa/news/40178/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87%DB%B9%DB%B2" target="" title="">ادامه مطلب</a></p> text/html 2013-03-19T05:59:44+01:00 noshoush.mihanblog.com دکتر علی قطفان ساقیا آمدن عید مبارک بادت http://noshoush.mihanblog.com/post/139 <div style="text-align: center;">&nbsp;<span style="color: rgb(79, 98, 40); font-family: IranNastaliq, serif; font-size: 22pt; line-height: 33px;">آغاز سال نو و حیات دوباره طبیعت را به&nbsp;</span><span style="color: rgb(79, 98, 40); font-family: IranNastaliq, serif; font-size: 22pt; line-height: 33px;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(79, 98, 40); font-family: IranNastaliq, serif; font-size: 22pt; line-height: 33px;">تمامی شما هموطنان عزیز تبریک و تهنیت عرض مینماییم.</span></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 22pt; line-height: 33px; font-family: IranNastaliq, serif; color: rgb(79, 98, 40);"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 22pt; line-height: 33px; font-family: IranNastaliq, serif; color: rgb(79, 98, 40);">امید که سال جدید سالی پر از شادی و شکوفایی باشد.</span><span dir="LTR" style="font-size: 22pt; line-height: 33px; font-family: IranNastaliq, serif; color: rgb(79, 98, 40);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://ir2up.ir/up19/77a13636714211.jpg" alt=""></p> text/html 2013-03-16T14:58:21+01:00 noshoush.mihanblog.com سوا عضویت http://noshoush.mihanblog.com/post/138 <P align=center><FONT color=#660000 size=3>دوستان مایل به عضویت</FONT></P> <P align=center><FONT color=#660000 size=3>جهت عضویت در این سایت از طریق آیکون تماس با ما با ارسال مشخصات کامل و شماره تماس اقدام فرمائید.</FONT></P>